طراحی گرافیک در پلتفرم «داوطلبانه»پلتفرم داوطلبانه
مشارکت در فعالیت مفید
زمان مشخصی ندارد.
امکان صدور گواهی وجود دارد ! : )

پروژه با موفقیت خاتمه یافت.


مختصراً


پلتفرم داوطلبانه به تازگی راه اندازی شده است و برای تولید محتوای خود نیاز به یک همکار گرافیست دارد.

تخصص های مورد نیاز


عنوان تعداد باقیمانده توضیحات تو هم هستی ؟
گرافیک 2 بعدی 1 مشاهده

تشریح پروژه

پلتفرم داوطلبانه به تازگی راه اندازی شده است و برای تولید محتوای خود نیاز به یک همکار گرافیست دارد.

محتوای تولیدی ما بیشتر حول شبکه های اجتماعی و بلاگ داوطلبانه است.


تصاویر