ادیتور ویدیو در دیفینو (نهاد مردمی حامی ناشنوایان)دفینو
مسئولیت اجتماعی
زمان مشخصی ندارد.
مشهد

پروژه با موفقیت خاتمه یافت.


مختصراً


ما در دفینو، بدنبال کسی هستیم که بتواند در ادیت ویدیو و امور گرافیکی به ما کمک کند. نیاز هست که پریمیر و افتر افکت بلد باشد. فعالیت عام المنفعه می‌باشد، اما درعین حال امکان پرداخت مبلغی برای جبران زحمات وجود دارد.

تخصص های مورد نیاز


عنوان تعداد باقیمانده توضیحات تو هم هستی ؟
تدوین ویدیو 1 مشاهده

تشریح پروژه

برای برقراری ارتباط مؤثر باید زبان سخن گفتن مناسب را دانست. ما ناشنوایان به عنوان بخشی از جامعه، زبانی مخصوص به خود داریم و درک مفاهیم، تنها به این زبان برایمان مقدور است. در دفینو که سامانه تولید محتوای مناسب ناشنوایان است در تلاشیم هر آنچه نیاز این قشر است به زبان اشاره برایشان فراهم کنیم. تیم دفینو که با همکاری اعضای شنوا و ناشنوا شکل گرفته است، با کمبودها و نیازهای ناشنوایان آشناست و سعی می‌کند شرایط آموزشی مناسبی برایشان فراهم کرده و نقش مؤثری در آگاهی بخشی آن‌ها داشته باشد.

ما در دفینو، بدنبال کسی هستیم که بتواند در ادیت ویدیو و امور گرافیکی به ما کمک کند. نیاز هست که پریمیر و افتر افکت بلد باشد. فعالیت عام المنفعه می‌باشد، اما درعین حال امکان پرداخت مبلغی برای جبران زحمات وجود دارد.


تصاویر